Managementcoaching

WorkForce Management is een discipline die behalve de planners eigenlijk de gehele operatie aangaat. Alleen als verantwoordelijkheden tussen lijn en staf duidelijk zijn afgesproken, als er een structureel operationeel overleg is ingeregeld en als er proactief wordt bijgestuurd, pas dan is een organisatie in staat om blijvend goede resultaten te behalen bij een optimale efficiency.

Nu is het benoemen en inrichten van een dergelijke structuur een ding; het daadwerkelijk effectief en blijvend kunnen toepassen is een ander zaak. Zeker in specialistische afdelingen met meer inhoudelijk gedreven vak-managers, kunnen service levels en efficiency onder druk komen te staan. Onder die omstandigheden begeleid ik het managementteam bij hun kwantitatieve aansturing van de operatie. Waar nodig coach ik individuele managers op hun specifieke rol en verantwoordelijkheden op dit vlak, persoonlijk en discreet.