Quickscan

Een quickscan is een compact en kortdurend onderzoek. Directe aanleiding is vaak een vermoeden van een verbeterpotentieel, of een zorg over mogelijke continuïteitsrisico’s in de organisatie. Het kan dienen als een laagdrempelige voorverkenning van een groter project. Het onderzoek heeft een afgebakende scope en een duidelijke vraagstelling. Deze stem ik vooraf af samen met de opdrachtgever, zonder dat dit afbreuk doet aan een nieuwsgierige en open houding.

Het veldonderzoek bestaat doorgaans uit een reeks interviews met de belangrijkste spelers, het meekijken c.q. meeluisteren op de vloer en een analyse van de beschikbare operationele rapportages. Eindresultaat is een QuickScan rapport met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en concreet toepasbare aanbevelingen. Dat kan de implementatie van een geavanceerde technische oplossing betreffen, maar altijd vind ik ook quick-wins die zonder veel investeringen direct meerwaarde opleveren.